<

Disclaimer

De inhoud  een door Architectenbureau Piet Onderwater & Partners C.V. verstuurd e-mailbericht en eventuele bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender direct op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde.

Architectenbureau Piet Onderwater & Partners C.V. hecht groot belang aan de kwaliteit van communicatie met haar relaties. Daarom is ons e-mailverkeer via het internet onderworpen aan onder meer de volgende regels: Alle inkomende en uitgaande berichten worden gecontroleerd op virussen; inkomende berichten met virussen worden geweigerd of pas na desinfectie doorgestuurd aan de geadresseerde; e-mails met attachments met ongebruikelijke of schijnbaar onnuttige extenties worden gefilterd en eerst na verificatie door de beheerder verder gedistribueerd.

Voorts zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Architectenbureau Piet Onderwater & Partners C.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van de weigering van inkomende of uitgaande berichten; Architectenbureau Piet Onderwater & Partners C.V. is niet verplicht de afzender van gefilterde of geïnfecteerde berichten te informeren over de weigering van het inkomende bericht; Architectenbureau Piet Onderwater & Partners C.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van een door of via het e-mailsysteem van Architectenbureau Piet Onderwater & Partners C.V. verzonden bericht dat een virus blijkt te bevatten.

© Piet Onderwater & Partners V.O.F.