Het proces


Ons bureau streeft in het leveren van haar diensten naar een kwalitatief hoogwaardig product. Deze kwaliteit bestaat niet alleen uit het leveren van de juiste bouwkundige tekeningen en berekeningen, gebaseerd op de huidige bouwregelgeving, maar ook uit het schrijven van STABU-bestekken. De STABU-bestekken stellen wij op volgens de STABU²-bestekssystematiek. In het bouwproces is een STABU-bestek een belangrijk informatie- en werkdocument. Het maakt onderdeel uit van de contractstukken tussen opdrachtgever en aannemer. Het werk staat hierin beschreven inclusief welke administratieve, juridische en technische bepalingen van toepassing zijn, welke materialen we gebruiken en wat de uitvoeringsvoorwaarden zijn. Naast de STABU-bestekken maken wij ook technische omschrijvingen. De technische omschrijving is een vereenvoudigde vorm van een bestek waarin constructies, materialen en werkzaamheden globaal zijn vastgelegd. Als wij alle werkzaamheden rond uw project hebben afgerond, organiseren wij naar wens een aanbesteding zodat u de gewenste kwaliteit tegen een goede prijs krijgt. Is de aannemer gecontracteerd, dan is Architectenbureau Piet Onderwater & Partners u ook graag van dienst om directie te voeren en bouwtoezicht te houden. Op deze manier blijft de kwaliteit van het eindproduct gewaarborgd.