Het proces


Tijdens de uitvoering kan ons bureau aanbieden om toezicht te houden op de bouw, op zowel technisch als financieel vlak. Wij voeren directie voor u en houden bouwtoezicht. Dit doen wij bij voorkeur op basis van een bestek en werktekeningen die wij hebben gemaakt. Daarbij maakt het niet uit of dit in een bouwteamverband gebeurt, of na een aanbesteding. Kiest u voor Architectenbureau Piet Onderwater & Partners dan is onze toezichthouder uw vertegenwoordiger op de bouwplaats. Hij houdt toezicht op de kwaliteit van het werk, beoordeelt de voortgang, signaleert afwijkingen en knelpunten.

Daarnaast houdt hij zich bezig met het:

  • Keuren van bouwmaterialen
  • Controleren van termijnrekeningen en adviseren over betalingen
  • Meer- en minderwerk, stelposten en verrekenbare hoeveelheden
  • Organiseren van bouwvergaderingen (en de verslaglegging)
  • Verzorgen van de oplevering(en), waarbij een proces verbaal van oplevering wordt opgesteld.


Door onze manier van werken waarborgen wij de kwaliteit van de daadwerkelijke bouw zodat u krijgt wat u verwacht. Architectenbureau Piet Onderwater & Partners, uw fundering voor het beste resultaat.