Omgevingsvergunning Proces


Het proces rondom de omgevingsvergunning vergt veel inspanning. Wij leveren deze inspanning met de gevraagde en benodigde aandacht. Laat u Architectenbureau Piet Onderwater & Partners de aanvraag doen, dan kunt u ervan uitgaan dat de aanvraag voor de omgevingsvergunning soepel verloopt. Door goede kwaliteit te leveren en de zorgvuldigheid van onze tekeningen en berekeningen maken wij dit mogelijk.

Om te voldoen aan de indieningsvereisten volgens de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), dient een aanvraag voor een omgevingsvergunning begeleid te zijn met speciaal gemaakte vergunningstekeningen. Op deze tekeningen tonen wij aan dat het (al dan niet nieuwe) gebouw voldoet aan de wettelijke eisen. Daarnaast moet een aanvraag aangevuld worden met een uitgebreid assortiment aan berekeningen. Denk hierbij aan: oppervlak-, daglicht- en ventilatiebalansberekeningen. Maar ook bezonningsberekeningen, milieuprestatieberekeningen of energieprestatieberekeningen (EPC). Deze berekeningen zijn een standaard onderdeel wanneer wij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor u verzorgen. Uiteraard kunnen deze berekeningen ook apart aangeleverd worden.

Voor een uitgebreide Wabo-procedure is het soms ook noodzakelijk om een goede ruimtelijke onderbouwing te schrijven. Ons bureau regelt dit voor u. Uiteraard zijn wij op de hoogte van alle brandpreventie-eisen, zoals regels over de beperking van brandoverslag en vluchtwegen. Constructieve berekeningen en onderzoeksrapporten voor een omgevingsvergunning laten wij door gespecialiseerde bedrijven uitvoeren. Denk hierbij aan berekeningen voor draagconstructies van een gebouw, onderzoeken van archeologische aard, onderzoeken naar de bodemgesteldheid en –kwaliteit, geluid en Wet Natuurbescherming.

Wij kunnen deze processen voor u begeleiden. Op deze manier heeft u één aanspreekpunt en bent u er van verzekerd dat het gewenste resultaat van uw project wordt bereikt.